Hallo allemaal,

Mijn naam is Gabriella Kruiswijk, ik ben de dochter van Isabella Kruiswijk, de oprichter van dit bedrijf. Na het afronden van mijn VMBO-diploma ben ik begonnen aan de opleiding sociaal pedagogisch medewerker. Ik ben deze opleiding gestart omdat ik graag met kinderen werk, het is leuk om hun te zien groeien met plezier op speelse wijze. Ook heb ik hierbij drie jaar stage gelopen in de kinderopvang. Ik heb twee jaar bij Op Stoom stage gelopen  waar van een jaar op de drie+ groep en een jaar op de nul tot drie groep. Daarna heb ik stage gelopen bij SKOS waar ik begonnen ben op de dreumes groep, en kort daarna ben ik overgegaan naar de babygroep waar ik mijn stage heb afgemaakt. Na drie jaar heb ik mijn opleiding aan het Nova Collega afgerond. In middels ben ik bezig met de studie Hbo-Rechten aan de Hogeschool van Amsterdam. 

 

(Links: Gabriella Kruiswijk, rechts: Valentina Kruiswijk)